TF Shaadonay

(Baha AA x TF Shaambalah)
2018 Straight Egyptian Chestnut Filly

Pedigree

BAHA AA AL AYAD MOHEEB EL SHAHWAN
MAHAMEH
AL MAMUNAH MAYSOUN
AMINAH BINT AQABA
BARAAQA AA LAHEEB *IMPERIAL IMDAL
*AK LATIFA
AL BARAQAI AA *BAAHIR
*THE VISION HG
TF SHAAMBALAH BOTSWANA THEE DESPERADO THE MINSTRIL
AK AMIRI ASMARR
THE MINUET THE MINSTRIL
ALIAH HALIMA
SHAAMIS AMIRA RICHTER MH EL HALIMAAR
FASARRA
PRINCESS ASADYA THEEGYPTIANPRINCE
BELBOWRIE ASADYA